CyberPunk Effect - Photoshop Action

CyberPunk Effect - Photoshop Action

CyberPunk Effect - Photoshop Action
CyberPunk Effect - Photoshop Action

Cyber Punk Effect for you image in just one click, turn your image to the next level effect by your photoshop, just apply the action and you’ll get the effect.

- Modifiable 100% after the apply. - High Resolution 100% - Easy to use - One click setup - One click apply

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí