CT Scan trong TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

CT Scan trong TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

CT Scan trong TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Sinh lý bệnh

 • Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn vị Hounsfield ( Hu )
 • Nước           :  0              Hu
 • Xương         :  1000        Hu
 • Không khí   :  -1000       Hu
 • Chất xám     :  35-40      Hu
 • Chất trắng    :  20           Hu
 • Xuất huyết   :  40-90      Hu
 • Vôi hóa        :  >120       Hu

Các thay đổi của CT Scan

 • Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng dần theo thời gian thiếu máu não
 • Sự giảm đậm độ thay đổi tùy theo vùng tổn thương và độ nặng của tình trạng thiếu máu
 • Lưu lượng máu 9 ml/100grams não/phút
  → Hoại tử  =  phù não =  giảm đậm độ
 • Các vùng chung quanh vùng hoại tử là vùng thiếu máu nhưng còn có khả năng hồi phục

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí