CozyClicks - Simply Beautiful Lightroom Presets

CozyClicks - Simply Beautiful Lightroom Presets

CozyClicks - Simply Beautiful Lightroom Presets
CozyClicks - Simply Beautiful Lightroom Presets

Presets that are simple to use

Presets that make your images beautiful

26 Presets compatible with Lightroom

6 different editing “looks” including presets to make your photos look:

classic
light & airy
film
black and white
matte
color popping

5 “stacking presets” to add vignettes, soft center light, extra sharpening, noise reduction and added noise.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí