COVID-19 Coronavirus — Live Map & Widgets for WordPress

COVID-19 Coronavirus — Live Map & Widgets for WordPress

COVID-19 Coronavirus — Live Map & Widgets for WordPress

As COVID-19 (coronavirus) spreads across the globe, it is helpful and interesting to track the transmission patterns through a coronavirus map.

The plugin provided a shortcode [COVID19]. You can use the shortcode in your posts and pages.

Shortcode [COVID19-WIDGET] for Text Widget.

Google Driver   |  |   MegaNZ

COVID-19 CORONAVIRUS V2.0.0

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí