COMPLETE ANATOMY 2018 3.0 - GIẢI PHẨU TOÀN THÂN RÕ TỪNG SỢI CƠ DÀNH CHO MAC OS

COMPLETE ANATOMY 2018 3.0 - GIẢI PHẨU TOÀN THÂN RÕ TỪNG SỢI CƠ DÀNH CHO MAC OS

COMPLETE ANATOMY 2018 3.0 - GIẢI PHẨU TOÀN THÂN RÕ TỪNG SỢI CƠ DÀNH CHO MAC OS
COMPLETE ANATOMY 2018 3.0 - GIẢI PHẨU TOÀN THÂN RÕ TỪNG SỢI CƠ DÀNH CHO MAC OS

 

Mô hình giải phẫu nam 3D hoàn thiện nhất và bán chạy nhất thế giới, không chỉ là bản đồ mà còn là nền tảng chia sẻ với các công cụ cộng tác và học tập chưa từng có. Nữ xương chậu & hệ thống niệu sinh dục đến năm 2018, ngay sau đó là giải phẫu toàn nữ.

Chuyển đổi học tập giải phẫu của bạn với Complete Anatomy. Khám phá mô hình giải phẫu 3D chi tiết nhất từng được tạo ra, với mức độ đáng kinh ngạc về độ chính xác giải phẫu và kết cấu độ trung thực cao.

Khám phá Thư viện giàu nội dung tham chiếu được tạo bởi các chuyên gia về vấn đề. Chia sẻ công việc của bạn và cộng tác với bạn cùng lớp và giáo viên

Complete Anatomy 2018 3.0

Human Anatomy Atlas

Heart & Circulatory Premium

Muscle Premium

Anatomy & Physiology

Physiology Animations
Skeleton Premium

Anatomy & Function

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !