COMIC BOOK CREATOR

COMIC BOOK CREATOR

COMIC BOOK CREATOR
COMIC BOOK CREATOR

Comic Book Creator

25 COMIC TEMPLATES IN ONE PACKAGE and also 25 B&W versions (available via smart object).All you need to do is to pick a template, place your photos into the frame smart objects, and you’ll get a nice comic look. Also included 59 BUBBLES & 12 SOUND EFFECTS which you can edit via smart object. You can add bubbles and sound effects to your book templates.

What you’ll get:

  • 30 Comic Book styles (.asl)
  • 40 patterns (.pat);
  • 59 shapes (.csh) + 2 psd files with some comic sound effects and another one with all the Speech bubbles and extras.
  • 25 PSDs with Comic book Pages Templates (+25 Black& White version)
  • 1 Indesign (.indd) + 1 (.idml) + 1 (.pdf) files with the Comic Book Pages templates print ready
  • 1 Summer Party Flyer 8,5×11 (+bleed) + CMYK print ready
  • 1 Help Guide (.pdf)

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí