Clown Photoshop Action

Clown Photoshop Action

Clown Photoshop Action
Clown Photoshop Action

Clown Photoshop Action

Create these amazing scary, clown halloween photo effects inspired by the famous and popular Joker and IT movies, from your photos with no work at all! Simply fill in your subject with a color and play the action. The action will do all the work for you, leaving you fully layered and customizable results that you can further modify.

Creating this advanced and scary photo effects has never been this easy and fun! The action also creates even 40 preset colors looks that you can choose from!

The action is tested and working in Photoshop (English versions) CS3, CS4, CS5, CS6, CC, CC 2015.5, CC 2017, CC 2018, CC 2019+.

The actions are only working in English versions of Photoshop.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí