Cinder B+W tones Lightroom Presets

Cinder B+W tones Lightroom Presets

Cinder B+W tones Lightroom Presets
Cinder B+W tones Lightroom Presets

Add gorgeous, film-inspired tones to your photos in seconds. Litely is the perfect time-saver for photographers & bloggers.

SUBTLE TONES. MADE WELL

Litely presets are professionally crafted to look great across hundreds of lighting conditions while maintaining healthy skin tones.

WHAT YOU GET
 • Carbonite
 • Carbonite Faded
 • Carbonite High
 • Platinum
 • Platinum Faded
 • Platinum High
 • Smoke
 • Smoke Faded
 • Smoke High
 • Triassic
 • Triassic Faded
 • Triassic High

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí