Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5

Cuốn sách "Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5" do Cô Tô Thủy biên soạn theo chương trình tiếng anh mới của Bộ giáo dục và Đào tạo, sách được bố trí theo từng đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài sẽ giúp các em ôn trọn và nắm chắc các chủ điểm kiến thức trọng tâm, kèm theo đó là bộ từ vựng quan trọng bổ trợ giúp các em, chuẩn bị cho mình vốn từ vựng cần thiết để giao tiếp và làm các dạng bài tập 1 cách dễ dàng, thêm vào đó là các dạng bài tập để các em luyện tập, củng cố kiến thức ngữ pháp đã học.Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5

Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5

Cuốn sách "Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5" do Cô Tô Thủy biên soạn theo chương trình tiếng anh mới của Bộ giáo dục và Đào tạo, sách được bố trí theo từng đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài sẽ giúp các em ôn trọn và nắm chắc các chủ điểm kiến thức trọng tâm, kèm theo đó là bộ từ vựng quan trọng bổ trợ giúp các em, chuẩn bị cho mình vốn từ vựng cần thiết để giao tiếp và làm các dạng bài tập 1 cách dễ dàng, thêm vào đó là các dạng bài tập để các em luyện tập, củng cố kiến thức ngữ pháp đã học.

Chuyên đề ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 5

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí