Chuyên đề Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu - Đặng Việt Đông

Chuyên đề Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu - Đặng Việt Đông

Chuyên đề Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu - Đặng Việt Đông
Chuyên đề Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu - Đặng Việt Đông

Cuốn sách "Chuyên đề Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu" (Bao gồm đáp án và lời giải chi tiết) là một phiên bản đặc biệt của thầy Đặng Việt Đông tuyển chọn, sư tầm, tổng hợp và biên soạn một cách đầy đủ nhất các dạng lý thuyết và bài tập chọn lọc cho các chuyên đề về Nón -Trụ - Cầu, tài liệu giúp học sinh tự học chương trình Hình học 12 chương 2 và ôn tập thi THPT Quốc gia môn Toán.

 

Cuốn sách tập trung vào 6 chuyên đề chính,mỗi chuyên đề lại có các dạng toán đặc trưng:

CHUYÊN ĐỀ 1: HÌNH NÓN KHỐI NÓN

 • Dạng toán 1: Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao.
 • Dạng toán 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần.
 • Dạng toán 3: Tính thể tích khối nón, khối liên quan nón.
 • Dạng toán 4: Bài toán liên quan thiết diện với khối nón.
 • Dạng toán 5: Hình nón nội tiếp-ngoại tiếp khối chóp.

CHUYÊN ĐỀ 2: HÌNH TRỤ KHỐI TRỤ

 • Dạng toán 1: Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao.
 • Dạng toán 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần.
 • Dạng toán 3: Tính thể tích khối trụ, khối liên quan trụ.
 • Dạng toán 4: Bài toán liên quan thiết diện.
 • Dạng toán 5: Hình trụ nội tiếp-ngoại tiếp khối lăng trụ.

CHUYÊN ĐỀ 3: KHỐI CẦU

 • Dạng toán 1: Tính bán kính khối cầu.
 • Dạng toán 2: Tính diện tích mặt cầu.
 • Dạng toán 3: Tính thể tích khối cầu.
 • Dạng toán 4: Bài toán liên quan thiết diện, dây cung.
 • Dạng toán 5: Mặt cầu nội tiếp-ngoại tiếp đa diện.

CHUYÊN ĐỀ 4: TỔNG HỢP NÓN – TRỤ – CẦU

 • Dạng toán: Toán tổng hợp nón-trụ-cầu.

CHUYÊN ĐỀ 5: MIN – MAX NÓN – TRỤ – CẦU

 • Dạng toán 1: Toán Max – Min liên quan khối nón.
 • Dạng toán 2: Toán Max – Min liên quan khối trụ.
 • Dạng toán 3: Toán Max – Min liên quan khối cầu.

CHUYÊN ĐỀ 6: TOÁN THỰC TẾ

 • Dạng toán 1: Toán thực tế liên quan mặt và khối nón.
 • Dạng toán 2: Toán thực tế liên quan mặt và khối trụ.
 • Dạng toán 3: Toán thực tế liên quan mặt và khối cầu.
 • Dạng toán 4: Toán thực tế tổng hợp .

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí