Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông

Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông

Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông
Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số - Đặng Việt Đông

Cuốn sách "Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số" (Có đáp và lời giải chi tiết) do thầy Đặng Việt Đông tổng hợp và sưu biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh các dạng bài toán về đồ thị hàm số.

Tài liệu được phân chia thành 3 chủ đề chính, với các dạng toán thường gặp:

CHỦ ĐỀ 1. BẢNG BIẾN THIÊN

 • Dạng 1. Nhận dạng bảng biến thiên.
 • Dạng 2. Bảng biến thiên với sự đơn điệu của hàm số.
 • Dạng 3. Bảng biến thiên với cực trị hàm số.
 • Dạng 4. Bảng biến thiên với gtln, gtnn của hàm số.
 • Dạng 5. Bảng biến thiên với tiệm cận của đồ thị hàm số.

CHỦ ĐỀ 2. ĐỒ THỊ HÀM SỐ

 • Dạng 1. Đồ thị với sự đơn điệu của hàm số.
 • Dạng 2. Đồ thị với cực trị hàm số.
 • Dạng 3. Đồ thị với GTLN, GTNN của hàm số.
 • Dạng 4. Đồ thị với tiệm cận của đồ thị hàm số.
 • Dạng 5. Nhận dạng đồ thị của các hàm số.
 • Dạng 6. Xét dấu các hệ số dựa vào bảng biến thiên và đồ thị.
 • Dạng 7. Xét sự tương giao bằng bảng biến thiên và đồ thị.
 • Dạng 8. Đồ thị hàm trị tuyệt đối.
 • Dạng 9. Xét sự tương giao với bảng biến thiên và đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối.

C – HƯỚNG DẪN GIẢI

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí