Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh

Cuốn sách "Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh" do Nguyễn Tiến Dũng biên soạn bao gồm cách làm bài tập ngữ âm, cách phát âm tất cả các âm có trong ngôn ngữ Anh (có ví dụ). Và cuối cùng là các bài tập để bạn luyện (có đáp án)!Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh

Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh

Cuốn sách "Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh" do Nguyễn Tiến Dũng biên soạn bao gồm cách làm bài tập ngữ âm, cách phát âm tất cả các âm có trong ngôn ngữ Anh (có ví dụ). Và cuối cùng là các bài tập để bạn luyện (có đáp án)!

Chuyên đề Bài tập phát âm tiếng Anh

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí