CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC LỚP 10

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC LỚP 10

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC LỚP 10
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC LỚP 10

ĐẠI SỐ LỚP 10

Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp

■Bài 1: Mệnh đề

■Bài 2: Tập hợp

■Bài 3: Các phép toán tập hợp

■Bài 4: Các tập hợp số

■Bài 5: Số gần đúng Sai số

■Ôn tập chương 1 Mệnh đề Tập hợp

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai

■Bài 1: Hàm số

■Bài 2: Hàm số y = ax + b

■Bài 3: Hàm số bậc hai

■Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất và Bậc hai

Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.

■Bài 1: Đại cương về phương trình

■Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

■Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

■Ôn tập chương 3 Phương trình, hệ phương trình

Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình

■Bài 1: Bất đẳng thức

■Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

■Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

■Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

■Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

■Ôn tập chương 4 Bất đẳng thức, bất phương trình

Chương 5: Thống Kê

■Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

■Bài 2: Biểu đồ

■Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

■Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

■Ôn tập chương 5 Thống kê

Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác

■Bài 1: Cung và góc lượng giác

■Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

■Bài 3: Công thức lượng giác

■Ôn tập chương 6 Cung Góc lương giác và Công thức lượng giác

HÌNH HỌC LỚP 10

Chương 1: Vectơ

■Bài 1: Các định nghĩa

■Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

■Bài 3: Tích của vectơ với một số

■Bài 4: Hệ trục tọa độ

■Ôn tập chương 1 Vectơ

Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng

■Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

■Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

■Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

■Ôn tập chương 2 Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

■Bài 1: Phương trình đường thẳng

■Bài 2: Phương trình đường tròn

■Bài 3: Phương trình đường elip

■Ôn tập chương 3 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Fshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí