Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Hàng ngày chúng ta vẫn hay dùng chữ ký để xác minh một vấn đề, hay để xác nhận quyền của mình đối với một vật thông qua những giấy tờ hoặc là một hợp đồng nào đó.Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp "Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số":

Hàng ngày chúng ta vẫn hay dùng chữ ký để xác minh một vấn đề, hay để xác nhận quyền của mình đối với một vật thông qua những giấy tờ hoặc là một hợp đồng nào đó. Chẳng hạn như trên một bức thư nhận tiền từ ngân hàng, hay những hợp đồng ký kết mua bán, chuyển nhượng. Những chữ ký như vậy còn gọi là chữ ký viết tay, bởi nó được viết bởi chính tay người ký không thể sao chụp được. Thông thường chữ ký viết tay trên các văn bản, trên các tài liệu hay trên các hợp đồng kinh tế ...v.v ... thì được dùng để xác nhận người ký nó. Ngày nay khi sự phát triển của internet và công nghệ thông tin ngày càng cao. Đã cho phép chúng ta thực hiện những giao dịch điện tử thông qua internet, nhưng tính linh hoạt của internet cũng tạo cơ hội cho “bên thứ ba” có thể thực hiện các hành động bất hợp pháp như: nghe trộm,giả mạo,mạo danh. Do vậy để đảm bảo an toàn trong các thương mại điện tử và các giao dịch điện tử cần có các hình thức bảo mật có hiệu quả nhất công nghệ phổ biến hiện nay được sử dụng là chữ ký số.

Từ những vấn đề an toàn về giao dịch và tính tương đồng và hợp lý của chữ ký bằng tay thì chữ ký điện tử ra đời co những nét đặc trưng của chữ ký bằng tay. Nhưng thông tin trên máy tính luôn được sao chép một cách dễ dàng việc thay đổi hoặc đánh cắp thông tin của một văn bản là rất đơn giản, cách sử dụng hình ảnh của chữ ký bằng tay không thể áp dụng vào được do vậy tạo ra một chữ ký số người ta phải áp dụng những công nghệ như mã hóa,chứng thực... Đồ án này đề cập tới vấn đề chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Đồ án gồm 3 chương :
Chương I: Cơ sở toán học của chữ ký số. Trong chương này đề cập tới các khái niệm toán học và cơ sở toán của chữ ký điện tử.
Chương II: Chữ ký số Trong chương này ta tìm hiểu chi tiết về chữ ký số và một vài phương pháp ký
Chương III: Dịch vụ chứng thực chữ ký số. Tìm hiểu về dịch vụ chứng thực chữ ký số và tình hình triển khai dịch vụ này trên thế giớivà ở Việt Nam.

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí