Chordess - The Minimal Script Font

Chordess - The Minimal Script Font

Chordess - The Minimal Script Font

Chordess - The Minimal Script Font

OTF | TTF | WOFF 

Introducing Chordess - The Minimal Script Font. It comes with an elegant and feminine style which is perfect to make any design stand out! This font is perfect for branding, wedding invites, magazines, mugs, business cards, quotes, posters, and more.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí