Choowee

Choowee

Choowee
Choowee

Funky decorative display typeface with a curvy eye catching character.

Choowee can solve many graphical problems.

Features and alternates add personality and let you create unique logos, rad graphic identitys and stunning headlines! Package design for food or any kind of products. Posters or music covers. Prints on sweatshirts or t-shirts. Children’s book-covers or comics.

Features: ligatures, alternates, case sensitive punctuation.

Support: cyrillic, cyrillic extended, latin, latin extended... 1000+ glyphs!

Have fun!

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí