Charcoal Sketch CS3+ Photoshop Action

Charcoal Sketch CS3+ Photoshop Action

Charcoal Sketch CS3+ Photoshop Action
Charcoal Sketch CS3+ Photoshop Action

Features:

  • Action keeps original image untouched;
  • Useful from 1000px to 5000px width images, any resolution;
  • Fully structured and editable PSD-file;
  • Realistic sketch effect;

 

Action has been tested and works in CS3CS4CS5CS5.5CS6CCCC2014CC2015CC2017 versions. Works in multiply language Photoshop versions.

 

The package contains 4 files:

  • Charcoal Sketch.ATN;
  • Charcoal Sketch Brushes.ABR;
  • Charcoal Sketch Patterns.ATN;
  • readme.TXT;

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí