Caricature Face Photoshop Action

Caricature Face Photoshop Action

Caricature Face Photoshop Action

File included:

  • ATN action file ( 30 actions );
  • TXT help file;

Tested:

  • Adobe Photoshop CS6 (2012); CC (2014); CC (2018);

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí