Cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2019 Cập nhật là tên của Windows 10 19H2 Update

Cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2019 Cập nhật là tên của Windows 10 19H2 Update

Cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2019 Cập nhật là tên của Windows 10 19H2 Update
Cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2019 Cập nhật là tên của Windows 10 19H2 Update

Hôm qua chúng tôi đã báo cáo rằng Microsoft đang bổ sung các bản hoàn thiện cho bản cập nhật lớn sắp tới của Windows 10 có tên mã Windows 10 19H2 . Microsoft hiện đã chính thức đặt tên cho bản cập nhật này là Cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2019 Cập nhật. Build 18363.418 là bản dựng cuối cùng của Windows 10 tháng 11 năm 2019 Update (phiên bản 1909) và nó bao gồm tất cả các tính năng mới cũng như các bản sửa lỗi KB4517389 mới nhất.

Microsoft cũng đề cập rằng họ đang có kế hoạch chuyển Windows Insiders đang ở trong vòng Slow sang 20H1. Thay đổi này sẽ được thực hiện trong vài tuần tới.

Dưới đây là cách nhận Bản cập nhật tháng 11 năm 2019 từ vòng Xem trước Bản phát hành

Đối với những người chưa tham gia vào Bản xem trước phát hành - bạn có thể nhận Bản cập nhật tháng 11 năm 2019 ngay hôm nay bằng cách  tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows  với tài khoản Microsoft (MSA) hoặc tài khoản Azure Active Directory và tham gia PC của bạn vào Bản xem trước phát hành bằng các bước sau .

Bước 1:  Truy cập Cài đặt> Cập nhật & Bảo mật> Chương trình Người dùng nội bộ Windows và nhấp vào nút Bắt đầu khởi động.

Bước 2:  Liên kết tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Azure Active Directory của bạn. Đây là tài khoản email bạn đã sử dụng để đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows.

Bước 3:  Chọn Khác Chỉ cần sửa lỗi, ứng dụng và trình điều khiển để tham gia vòng Xem trước Bản phát hành và nhận Bản cập nhật tháng 11 năm 2019.

Bước 4:  Xác nhận các công cụ pháp lý.

Bước 5:  Nhấn vào nút Rest Rest Now Now để đảm bảo PC của bạn hiện đang ở trong vòng Preview Preview. Nếu không khởi động lại PC, PC của bạn sẽ không được tham gia đầy đủ. Yêu cầu khởi động lại.

Bước 6:  Sau khi khởi động lại PC, hãy kiểm tra kỹ cài đặt Chương trình Người dùng nội bộ Windows của bạn thông qua Cài đặt> Cập nhật & Bảo mật> Chương trình Người dùng nội bộ Windows và đảm bảo rằng nó hiển thị Bản phát hành Bản phát hành trước khi xem Bạn muốn nhận bản dựng mới nào?

Bước 7:  Nếu bạn truy cập Cài đặt> Cập nhật & Bảo mật> Cập nhật Windows và nhấn nút Kiểm tra cập nhật nút Nút - PC của bạn sẽ nhận được Bản cập nhật tháng 11 năm 2019.

Nguồn Microsoft - Copy Kho Sinh Viên