Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10

Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10

Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10
Các dạng toán và phương pháp giải Hình học 10

Cuốn sách Các dạng toán và phương pháp giải hình học 10 (Tự luận và trắc nghiệm) của tác giả Nguyễn Hữu Ngọc biên soạn theo chương trình Hình học 10 cơ bản và nâng cao. Sách được phát hành bởi NXB Giáo dục và Đào tạo. Sách gồm 3 chương, mỗi chương đều có các dạng bài và phương pháp giải để các em tự ôn luyện, nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập hình học 10:

Chương 1. Vectơ

Bài 1. Vectơ – các phép tính

+ Dạng 1. Chứng minh hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau

+ Dạng 2. Chứng minh một đẳng thức vectơ

+ Dạng 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng

+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm

Bài 2. Tích vô hướng của 2 vectơ

+ Dạng 1. Tính tích vô hướng

+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức nhờ tích vô hướng

+ Dạng 3. Chứng minh hai vectơ vuông góc

+ Dạng 4. Tìm tập hợp điểm

Chương 2. Hệ thức lượng trong tam giác và đường tròn

Bài 1. Hệ thức lượng trong tam giác

+ Dạng 1. Tính các yếu tố trong tam giác

+ Dạng 2. Chứng minh quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

+ Dạng 3. Nhận dạng tam giác

Bài 2. Hệ thức lượng trong đường tròn

+ Dạng 1. Tính phương tích của một điểm đối với đường tròn

+ Dạng 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp

+ Dạng 3. Chứng minh tiếp tuyến

+ Dạng 4. Chứng minh mối quan hệ giữa các đoạn thẳng

+ Dạng 5. Dùng phương tích chứng minh điểm cố định. Tìm tập hợp điểm

+ Dạng 6. Các bài toán có liên quan đến trục đẳng phương

Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1. Hệ trục tọa độ

+ Dạng 1. Xác định một điểm

+ Dạng 2. Chứng minh một tính chất của một hình

+ Dạng 3. Áp dụng phương pháp tọa độ chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Bài 2. Đường thẳng

+ Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng

+ Dạng 2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

+ Dạng 3. Tính góc giữa hai đường thẳng

+ Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Bài 3. Đường tròn

+ Dạng 1. Tìm tâm và bán kính của đường tròn

+ Dạng 2. Viết phương trình đường tròn

+ Dạng 3. Tiếp tuyến với đường tròn

Bài 4. Ba đường Conic

+ Dạng 1. Tìm các yếu tố của Conic

+ Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của Conic

+ Dạng 3. Tìm một điểm trên Conic thỏa mãn tính chất (P)

+ Dạng 4. Chứng minh một tính chất của Conic

+ Dạng 5. Tập hợp điểm là một Conic

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí