Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 2 - Lê Đức

Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 2 - Lê Đức

Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 2 - Lê Đức
Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 2 - Lê Đức

"Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 2" của tác giả Lê Đức củng cố kiến thức, lý thuyết, phương pháp, cách giải các dạng toán điển hình, từ đó giúp các em kiện toàn, hoàn thiện kiến thức của mình. Giúp các em cách tư duy, giải quyết vấn đề, tìm tòi cách thức để giải toán. Mỗi phần đều bài tập và lời giải đáp chi tiết giúp các em tự luyện tập và tra cứu nhằm tìm hiểu bản chất của vấn đề.

 

Nội dung sách được chia làm 2 phần:

Phần Đại Số

  • Chương III: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Chương IV: Hàm số y = ax2 (a#0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Phần Hình Học

  • Chương III: Góc với đường tròn
  • Chương IV: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Mỗi phần đều có cấu trúc như sau:

  • Tóm tắt lý thuyết
  • Phương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu)
  • Bài tập luyện tập
  • Hướng dẫn - đáp số

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí