C1ick Match Kodak Pro Pack

C1ick Match Kodak Pro Pack

C1ick Match Kodak Pro Pack
C1ick Match Kodak Pro Pack

C1ick Match Kodak Pro Pack

The film emulations included in the C1ick Match Kodak Pro Pack are Frontier and Noritsu versions of:

  • Kodak Ektar (Box, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 160 (Box, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 160NC
  • Kodak Portra 160VC
  • Kodak Portra 400 (Box, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Kodak Portra 400 v2
  • Kodak Portra 400NC
  • Kodak Portra 400VC
  • Kodak Portra 400UC
  • Kodak Portra 800 (Box, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí