C1ICK MATCH FUJIFILM PRO PACK

C1ICK MATCH FUJIFILM PRO PACK

C1ICK MATCH FUJIFILM PRO PACK
C1ICK MATCH FUJIFILM PRO PACK

C1ICK MATCH FUJIFILM PRO PACK

The film emulations included in the C1ick Match Fujifilm Pro Pack are Frontier and Noritsu versions of:

  • Fujifilm Pro160S
  • Fujifilm Pro160C
  • Fujifilm Pro400H (Box, Pushed 1 Stop, Pushed 2 Stops)
  • Fujifilm Pro800Z

Google Driver    |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí