Business Card Template Bundle

Business Card Template Bundle

Business Card Template Bundle
Business Card Template Bundle
  • ded
  • 3.5x2 Inches
  • Some Template are Illustrator (EPS), Photoshop (PSD)
  • Include the front brand theme
  • One click color customization via swatches
  • CMYK color print ready with bleeds guidelines
  • 300 DPI – Print-ready (0.25-inch bleed)
  • Include used the free font and image link

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí