Burgundy Lightroom Preset Pack

Burgundy Lightroom Preset Pack

Burgundy Lightroom Preset Pack
Burgundy Lightroom Preset Pack

Burgundy brings rich vintage tones and warm touch, adding atmosphere and painterly feel to your images. This pack offers 14 creative Lightroom presets for landscapes, portraits, fashion and fine art.


This product is also part of 256 New Lightroom Presets Bundle by Presetrain Co.
Save BIG on everything: https://crmrkt.com/p7erG


INCLUDES 14 PRESETS:

  • Burgundy I, II, III
  • Burgundy 2012
  • Burgundy Sepia I, II, III
  • Burgundy Vintage I, II, III, IV, V
  • Burgundy Ancient I, II

WORKS WITH:
Lightroom 4 and higher, including all newest CC versions. These presets are for Adobe Lightroom only and won't work in Photoshop.

INSTALLATION AND USAGE:
Standard for Lightroom presets. Installation and usage instructions can be found inside the archive.


© Presetrain Co. www.presetrain.com | Alexander Kuzmin Photography

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí