Brotthers - SVG Brush Free Sans Font

Brotthers - SVG Brush Free Sans Font

Brotthers - SVG Brush Free Sans Font
Brotthers - SVG Brush Free Sans Font

Give your designs an authentic brush handcrafted feel. "Love Brush SVG Font - Free Sans" is perfectly suited to signature, stationery, logo, typography quotes, magazine or book cover, website header, flyer, clothing, branding, packaging design and more.

This font available:

  • Love Brush Vector.otf (VECTOR)
  • Love Brush Vector.ttf (VECTOR)
  • Love Brush.otf (SVG)
  • Noiche Black.otf (FREE)
  • Noiche Black.ttf (FREE)

SVG can only use in Photoshop CC 2017 or CC 2018 (or newer).

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí