Brochure 4110608

Brochure 4110608

Brochure 4110608
Brochure 4110608
Brochure 4110608
Brochure 4110608

This Brochure Template can be used for any business purpose or other Projects. All fonts, shape and other elements are very easy to customize

Features

 • US Letter Size
 • 16 Pages
 • Photoshop PSD File
 • Resolution: 300dpi
 • Color mode: CMYK
 • Compatible With Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC + Higher Version
 • Print Ready
 • Help Guide
 • Preview Images not included in the main file

What Included in Main File

 • PSD File
 • Help Guide

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí