BRIZY PRO - WORDPRESS BUILDER PLUGIN

BRIZY PRO - WORDPRESS BUILDER PLUGIN,Brizy Pro v2.0 - WordPress Builder Plugin,Brizy Pro v2.2.2 - WordPress Builder Plugin,Brizy Pro v2.2.4 - WordPress Builder Plugin,Brizy Pro v2.2.8 - WordPress Builder Plugin

BRIZY PRO - WORDPRESS BUILDER PLUGIN

Creating WordPress sites is now fast & easy. Brizy is the most user-friendly website builder in town! No designer or developer skills required because the only tools you’ll need to master are click and drag.
 

Google Driver   |  |   MegaNZ

V 0.0.33

Google Driver   |  |   MegaNZ

BRIZY PRO V0.0.38

Google Driver   |  |   MegaNZ

Brizy Pro v0.0.40

Google Driver   |  |   MegaNZ

Brizy Pro v2.0 - WordPress Builder Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Brizy Pro v2.2.2 - WordPress Builder Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Brizy Pro v2.2.4 - WordPress Builder Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Brizy Pro v2.2.8 - WordPress Builder Plugin

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí