Bright Sharp LR Presets

Bright Sharp LR Presets

Bright Sharp LR Presets
Bright Sharp LR Presets

Bright Sharp is developed to add brightness, sharpness to your photos, ideal for bloggers and Instagram influencers.

INCLUDES

  • 50 Bright Sharp Lightroom Presets
  • Basic Instructions

FEATURES

  • Compatible with Lightroom 4, 5, 6 and CC
  • Compatible with both Mac and PC
  • Works on RAW and JPEG images
  • Fully adjustable

Google Driver   |   Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí