Bright and Airy desktop presets

Bright and Airy desktop presets

Bright and Airy desktop presets
Bright and Airy desktop presets

This is a set of 8 Adobe Lightroom presets for DESKTOP ONLY. If you would like to purchase a mobile version, you can do so here:

https://creativemarket.com/GDRDesigns/3750486-Brights-mobile-Lightroom-presets

Your download will include:

  • 8 x .lremplate files
  • 8 x .XMP files
  • 1 x .pdf instruction sheet

Notes on these presets:

This is a collection of 8 Adobe Lightroom desktop presets (both .lrtemplate and .xmp files). These presets are perfect for brightening dull photographs, and adding an airy feeling to your images.

Xmp files will only work on Lightroom CC, and Lightroom CC Classic for all versions after 7.3. For versions before 7.3 please use Irtemplate files.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí