Bộ Sưu Tập Phim Robot Đại Chiến - Transformers Collec

Bộ Sưu Tập Phim Robot Đại Chiến - Transformers Collec

Bộ Sưu Tập Phim Robot Đại Chiến - Transformers Collec
Bộ Sưu Tập Phim Robot Đại Chiến - Transformers Collec

 

  • Phần 1 : Transformers 1 năm 2007 - Độ dài : 143 phút
  • Phần 2 : Transformers 2 : Revenge of the Fallen (Đại Binh Phục Hận) năm 2009 - Độ dài : 150 phút
  • Phần 3 : Transformers 3 : Dark of the Moon (Vùng Tối Của Mặt Trăng) năm 2011 - Độ dài : 154 phút
  • Phần 4 : Transformers 4 : Age of Extinction (Kỷ Nguyên Hủy Diệt) năm 2014 - Độ dài : 165 phút
  • Phần 5 : Transformers 5 : The Last Knight (Chiến Binh Cuối Cùng) năm 2017 - Độ dài : 154 phút

Bộ Sưu Tập Phim Robot Đại Chiến - Transformers Collections (2007 - 2017)

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải thành công !