Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2018 có đáp án đầy đủ ​

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2018 có đáp án đầy đủ ​

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2018 có đáp án đầy đủ ​
Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2018 có đáp án đầy đủ ​

Bộ tài liệu câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2018 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2018 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề thi và đáp án mới nhất.....

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2018 với đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2018 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi.  Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập, gồm có:

A. PHẦN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG gồm 2 quyển

Quyển 1:

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam (ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung)

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(6) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (2018)

(7) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

II. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  (Tác giả tự biên soạn, ngắn gọn, dễ ôn tập)

Phần 1. Gồm 03 Quyển sách ôn thi Chuyên viên chính của Bộ Nội vụ phát hành (Nhà Xuất bản Bách khoa Hà Nội). Mô tả: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

Phần 2. Các tài liệu môn trắc nghiệm (có đáp án đầy đủ). Các Đề thi tham khảo môn Kiến thức chung, Trắc nghiệm (có đáp án) qua các năm (có cập nhật Đề thi năm 2018). Bên cạnh đó, tập hợp hệ thống hóa 47 văn bản, Nghị quyết tham khảo và nhiều tài liệu quan trọng khác theo đề cương ôn tập của Bộ Nội vụ năm 2018...

Phần 3. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi (dung lượng 1h30'') của các thầy Bộ Nội vụ trực tiếp hướng dẫn. 

IV. CÂU HỎI CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ THI TRẮC NGHIỆM

V. Tài liệu ôn thi kiến thức chung

VI. Tài liệu ôn thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành

VII. Tài liệu ôn thi tin học

VIII. Tài liệu ôn thi ngoại ngữ

Tài liệu môn NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (có cập nhật trong Bộ tài liệu theo TẬP SÁCH của Bộ Nội vụ do Nhà Xuất KH-XH xuất bản; có đề thi tham khảo kèm theo)

IX. Các bộ đề thi viết tổng hợp các năm

X. Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm

XI. Các bộ đề thi tin học các năm

XII. Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

XIII. Các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính

Tải về

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí