BLANCNOIR LIGHTROOM PRESETS

BLANCNOIR LIGHTROOM PRESETS

BLANCNOIR LIGHTROOM PRESETS
BLANCNOIR LIGHTROOM PRESETS

50 BLACK and WHITE Lightroom Presets created to achieve professional results and speed up your workflow. These presets work well with all kinds of photos including, landscapes, nature, portraits, and travel photos.

INCLUDES

  • 50 Black and White Lightroom Presets
  • Basic Instructions

FEATURES

  • Non-Destructive
  • Compatible with both Mac and PC
  • Works on RAW and JPEG images
  • Instant Download after purchase

Google Driver   |    Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí