Black & Pink Phone 11 PSD Mock-ups

Black & Pink Phone 11 PSD Mock-ups

Black & Pink Phone 11 PSD Mock-ups

Stylish and candy-like mock-ups in multiple poses, with smart objects and UI elements.

Features:

  • 8 Poses in 2 colors.
  • Colors: black – pink.
  • PSD resolution: 4800×4000.
  • Use of Smart objects for easier edits.
  • UI Elements.
  • Organized – Easy to Use.
  • Help file.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí