Black Moon Clipart

Black Moon Clipart

Black Moon Clipart
Black Moon Clipart

Welcome to the amazing colors, black and gold textures, Planets and Stal Constellations! Each element is carefully hand painted and then used to create many designs which you can use for your projects! Perfect for for you blog, greeting cards, wedding and decoratethe small things for Wedding!

You'll get:

  • 12 Planets (png, transperent background,1500x1500, 800 dpi)
  • 12 Star Constellations (png, transperent background, 600 dpi)
  • 6 backgrounds (JPG, 300 dpi)
  • 9 Strokes (png, transperent background, 800 dpi)

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí