BÍ QUYẾT LUYỆN THI QUỐC GIA 2018

BÍ QUYẾT LUYỆN THI QUỐC GIA 2018

BÍ QUYẾT LUYỆN THI QUỐC GIA 2018
BÍ QUYẾT LUYỆN THI QUỐC GIA 2018

CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ

Dạng 1: Cho đồ thị đường sin thời gian tính các đại lượng

Dạng 2: Cho đồ thị sin viết phương trình

Dạng 3: Đồ thị nhiều đường sin thời gian

Dạng 4: Đường sin quá trình truyền sóng

Dạng 5: Đồ thị không phải đường sin

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BÀI 2: CON LẮC LÒ XO

BÀI 3: CON LẮC ĐƠN

BÀI 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN.DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

BÀI 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

BÀI 1: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

BÀI 2: GIAO THOA SÓNG

BÀI 3: SÓNG DỪNG

BÀI 4: SÓNG ÂM

BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 2: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 3: MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP

BÀI 4: MÁY ĐIỆN

BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 3 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG

BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. SÓNG ĐIỆN TỪ. NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN

BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 4 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

BÀI 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

BÀI 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG

BÀI 3: QUANG PHỔ. CÁC TIA

BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ

BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

BÀI 2: THUYẾT BO. QUANG PHỔ HIDRO. SỰ PHÁT QUANG. TIA X

BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ HẠT NHÂN

BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

BÀI 3: PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ HẠT NHÂN

XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM

Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm

Google Driver

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí