Beat Boss : Music Players

Beat Boss : Music Players

Beat Boss : Music Players
Beat Boss : Music Players

APP FEATURES :

 • ♬ eighteen skilled music genres planned for your selection
 • ♬ Support all weird audio formats.
 • ♬ a fast explore for all music files.
 • ♬ simply set any song as your default Ringtone.
 • ♬ will browse and play your music by albums, artists, songs, playlists, folders.
 • ♬ Improve Sound Quality – Bass boost & Virtualizer result
 • ♬ This MP3 Player supports all common sound formats like MP3, WAV, WMA,
  AAC,FLAC etc.
 • ♬ Sleep Timer.
 • ♬ Supports audio headsets management.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí