Bastomi Sans Serif Font

Bastomi Sans Serif Font

Bastomi Sans Serif Font
Bastomi Sans Serif Font

Bastomi is a vintage and oldies style sans serif font that can be used for various purposes such as logos, vintage invitations, t-shirts, letterheads, signage’s, labels, and much more!

What's Included :

  • OTF/TTF/WOFF
  • Web Fonts
  • Tons of glyphs
  • Works on PC & Mac
  • Simple installations

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí