Bài tập vật lý lớp 6 (bản đầy đủ)

Bài tập vật lý lớp 6 (bản đầy đủ)

Bài tập vật lý lớp 6 (bản đầy đủ)
Bài tập vật lý lớp 6 (bản đầy đủ)

Cuốn sách "Bài tập vật lý lớp 6" (bản đầy đủ) được biên soạn nhằm giúp các em lớp 6 có tài liệu để làm thêm bài tập môn vật lý, các bài tập được soạn thảo bám sát cấu trúc của sách giáo khoa vật lí 6, với các dạng bài đa dạng để các em vận dụng kiến thức học trên lớp vào việc giải bài tập.

Sách bài tập vật lí 6 gồm 30 bài:

Bài 1. Đo độ dài

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 5. Khối lượng – Đo khối lượng

Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 10 Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng

Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 16. Ròng rọc

Bài 17. Tổng kết chương 1: Cơ học

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Bài 28. Sự sôi

Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)

Bài 30. Tổng kết chương 2: Nhiệt học

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên :  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí