Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10 - Trịnh Nguyên Giao

Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10 - Trịnh Nguyên Giao

Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10 - Trịnh Nguyên Giao
Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10 - Trịnh Nguyên Giao

Cuốn sách "Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 10" do tác giả Trịnh Nguyên Giao biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 10 các dạng bài tập để các em luyện tập, từ đó giúp các em củng cố các kiến thức về các giới sinh vật, sinh học tế bào và sinh học vi sinh vật thuộc phạm vi chương trình và sách giáo khoa Sinh học 10. Trong đó, một số bài tập có tính chất nâng cao ở các góc độ : mức độ tổng hợp của các bài lập, mở rộng kiến thức…

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần bài tập : gồm các bài tập trắc nghiệm được biên soạn theo từng chương của sách giáo khoa. Cuốn sách đưa ra nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau như dạng có nhiều lựa chọn, điền khuyết, ghép nội dung… Các bài tập của chương trình nâng cao được đánh dấu *.

Phần đáp án : đây là phần tham khảo giúp học sinh có thể tự kiểm tra kết quả học tập của mình sau khi thực hiện các bài tập trắc nghiệm được nêu trong cuốn sách.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí