Bài tập lịch sử 10 (bản đẹp)

Bài tập lịch sử 10 (bản đẹp)

Bài tập lịch sử 10 (bản đẹp)
Bài tập lịch sử 10 (bản đẹp)

Cuốn sách "Bài tập lịch sử 10" (bản đẹp) do nhà xuất bản giáo dục phát hành nhằm cung cấp cho các em cuốn tài liệu để thực hành, làm bài tập, sách gồm 3 phần:về lịch sử thế giới,  lịch sử việt nam, lịch sử thể giới cận đại với các chương bài như sau:

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Bài 2: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí