Bài tập âm nhạc lớp 6

Bài tập âm nhạc lớp 6

Bài tập âm nhạc lớp 6
Bài tập âm nhạc lớp 6

Cuốn sách "Bài tập âm nhạc lớp 6" là cuốn sách bài tập đi kèm với cuốn sách Âm Nhạc 6  trong chương trình Âm Nhạc 6 Trung học cơ sở.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1: Câu hỏi và bài tập

Phần 2: Đáp án.

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí