Architecture Sketch Photoshop Action

Architecture Sketch Photoshop Action

Architecture Sketch Photoshop Action
Architecture Sketch Photoshop Action

Features:

  • Very easy to apply this action on any image.
  • This action is designed to transform your photos into Comic Paint Photoshop Action Architecture Sketch Photoshop Action
    • Easily editable & customization effect.
  • High quality result.
  • One click action
  • Well group layer
  • This action is specially made for photographers, graphic designer & artists..
  • This action has been tested and working on Photoshop (English versions)CS,CS3,CS4,CS5,CS6,CC,CC14,CC15,CC17,CC18,CC19.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí