Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet

Sự phát triển của khoa học và công nghệ, cũng như sự phát triển củacông nghệ thông tin đã và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong đời sống, như kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục,....Ở mỗi lĩnh vực lại có những bước tiến khác nhau, nhằm phục vụ cho đời sống con người ngày một tốt lên.Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet

Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp "Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet":

Sự phát triển của khoa học và công nghệ, cũng như sự phát triển củacông nghệ thông tin đã và đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong đời sống, như kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục,....Ở mỗi lĩnh vực lại có những bước tiến khác nhau, nhằm phục vụ cho đời sống con người ngày một tốt lên.

Khi khoa học và công nghệ phát triển đã tạo ra những bước tiến to lớn cho con người. Những phát minh ngày càng phongphú và đa dạng. Một trong số đó là mạng
Interet. Mạng Internet từ khi được giới thiệu cũng như được sử dụngrộng rãi đến mọi người đã tạo ra một cuộc cách mạng. Và khi đó cần có các chuẩn để mọi người có thể
nhìn vào đó để xây dựng lên hệ thống của mình mà có thể trao đổi với hệ thống khác.

Từ đó các giao thức được sinh ra như: TCP/IP. Trong đó dịch vụ World Wide Web đã được sinh ra và đã trở thành dịch vụ khá phổ biến trên Internet.
Mỗi quốc gia sẽ có sẽ có những nhà cung cấp khác nhau để có thể phục vụ các nhu cầu đăng ký sử dụng của người dùng. Mỗi ngày có rất nhiều tên miền được đăng ký. Mỗi
tên miền sẽ chứa những nội dung có thể giống hoặc khác nhau tùy theo mục đích của người tạo. Khi đó sẽ mỗi nhà cung cấp sẽ có một khối dữ liệu khổng lồ. Và dưới khối dữ
liệu khổng lồ đó tiềm ẩn rất nhiều thông tin hữu ích, phục vụ cho việc kinh doanh cũng như đánh giá sự phát triển của xã hội. Nhất là trong việc kinh doanh, khi mà thông tin là
một phần cực kỳ quan trọng cho việc đưa ra các định hướng cho việc kinh doanh.

Khi đó các phương pháp quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu truyền thống không thể đáp ứng được, từ đó các nhà khoa học sẽ phải suy nghĩ và đưa ra các cách quản lý và khai thác mới nhằm có thể khai thác dữ liệu một cách tối đa. Khai phá tri thức đã đượcxây dựng nhằm phá tri thức và khai phá dữ liệu phục vụ cho mục đích tìm kiếm thông bên dưới dữ liệu.

Xuất phát từ các lý do trên em chọn đề tài: "ÁP DỤNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ INTERNET"
Mục tiêu của đề tàiáp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu, trong quản lý địa chỉ Internet.

Đề tài được trình bày như sau:
Giới thiệu: Phát biểu bài toán
Chương 1: Trình bày các khái niệm và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai phá dữ liệu.
Chương 2: Chương này tập trung trình bày các thuật toán phục vụ cho việc khai phá dữ liệu.
Chương 3: Áp dụng một số thuật toán cho khai phá dữ liệu.

Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí