Anthique - Vintage Typeface

Anthique - Vintage Typeface

Anthique - Vintage Typeface
Anthique - Vintage Typeface

Anthique - Vintage Typeface

OTF | TTF | WOFF | RAR 942 KB

Introducing Anthique - Vintage Typeface

Anthique is a handmade Victorian handlettering, which is combining modern and classic typography with some awesome alternates. Yes we back to early 1800s, bring classic touch on this decade.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí