Animated Colored Smoke Photoshop Action

Animated Colored Smoke Photoshop Action

Animated Colored Smoke Photoshop Action
Animated Colored Smoke Photoshop Action
  • This is a modern action for creating professional animated effects for your projects. You will create stunning beautiful animation effect with bright colors of smoke.
  • ATN File (action)
  • ABR file (brush)
  • PSD file
  • Video tutorial
  • Help Files
  • Layers Are Adjustable
  • Works in the following versions: CS6, CC+
  • Works only on the English version of the Photoshop
  • Images in Preview Are Not Included

Google Driver   ||   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí