Angers Script

Angers Script

Angers Script
Angers Script

Angers Script 2575832

OTF | TTF | WOFF 

Introducing the Angers Script Font Duo, a handwriting script and sans nice font type. Angers font it’s perfect for namecard, poster, logo, magazine, cover, banner, tshirt and headers, or even large-scale artwork...

Google Driver   |   Fshare ( Tốc độ cao )   |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

*** Mọi người chịu khó click link quảng cáo hoặc Donate để khosinhvien.com có kinh phí duy trì : Tại đây , rất cảm ơn các bạn.

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí