Amaya Instagram Templates

Amaya Instagram Templates

Amaya Instagram Templates
 • 1.13 PSD File

 • 2.Smart Object ( Easy to put your image )

  • Double Click on "image layer" (click twice layer icon on image grup)
  • Put Your Image
  • CTRL + S
 • 3.300 dpi

 • 4.RGB color

 • 5.1200px X 1200px 9 post 1920px x 1080px 4 stories

 • 6.Easy to use

 • 7.All text editable with text tool

 • 8.Image/Model not include


Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí