All In One, HTML/CSS3, Bootstrap 4 Và Học Cắt Web Từ File Thiết Kế Qua 20 Bài Tập Thực Tế

All In One, HTML/CSS3, Bootstrap 4 Và Học Cắt Web Từ File Thiết Kế Qua 20 Bài Tập Thực Tế

All In One, HTML/CSS3, Bootstrap 4 Và Học Cắt Web Từ File Thiết Kế Qua 20 Bài Tập Thực Tế
All In One, HTML/CSS3, Bootstrap 4 Và Học Cắt Web Từ File Thiết Kế Qua 20 Bài Tập Thực Tế

Lợi ích từ khóa học

Được mở rộng và cập nhật liên tục để cập nhật thêm nhiều phương pháp làm web cho các loại web khác nhau.

Các học viên được hỗ trợ đặc biệt, học hỏi và trao đổi lẫn nhau qua cộng đồng bí mật dành riêng, các vấn đề cấp thiết cần gấp có thể hỗ trợ qua mail. Thậm chí nếu thời gian của bạn có hạn, tôi có thể trả lời bằng cách quay video support và up lên để bạn làm theo.

Đối tượng mục tiêu

 • Những người chưa biết một chút gì về thiết kế website.

Tổng quát

Khóa học dạy cơ bản từ con số 0.
Học html và css một cách bài bản qua việc cover lại các bài tập thực tế : vnexpress, dantri, kenh14... 
Điểm nhấn của khóa học là:

- Số lượng bài tập rất nhiều để qua các bài tập tự hiểu được bản chất từng thuộc tính css.
- Khóa học sử dụng bootstrap 4 - công cụ lập trình html front end mới nhất được sử dụng hiện nay. 
- Học cách sử dụng photoshop dùng cho việc cắt web. 
- Xử lý các giao diện thực tế đang bán chạy trên thế giới.

Yêu cầu của khóa học

 • Có kiến thức cơ bản về lập trình.
 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh, khuyến khích sử dụng tai nghe trong quá trình học.

Giáo trình

 • Giới thiệu và các phần mềm cần thiết

  Bài 1: Giới thiệu khóa học

  Bài 2: Cài đặt 2 phần mềm cần thiết

 • Các kiến thức cơ bản

  Bài 3: Giới thiệu các thẻ HTML cần thiết cho cắt web - tập 1

  Bài 4: Giới thiệu các thẻ HTML cần thiết cho cắt web - tập 2

  Bài 5: 3 cách đưa CSS vào trong file HTML

  Bài 6: Các thuộc tính CSS

 • Học cách cắt web qua từng bài tập

  Bài 7: Áp dụng thuộc tính đã học chữa bài 1 kênh14

  Bài 8: Áp dụng thuộc tính đã học chữa bài 2 kênh 14 - Tập 1

  Bài 9: Áp dụng thuộc tính đã học chữa bài 2 kênh 14 - Tập 2

  Bài 10: Giới thiệu về Class và ID trong CSS

  Bài 11: Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID - tập 1

  Bài 12: Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID - tập 2

  Bài 13: Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID - tập 3

  Bài 14: Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID - tập 4

  Bài 15: Cách load và sử dụng font mới

  Bài 16: Sử dụng font icon và cách làm hiệu ứng hover

  Bài 17: Chữa bài megafun.vn - tập 1

  Bài 18: Chữa bài megafun.vn - tập 2

  Bài 19: Chữa bài ione.vnexpress.net

  Bài 20: Chữa bài docbao.vn - tập 1

  Bài 21: Chữa bài docbao.vn - tập 2

  Bài 22: Chữa bài docbao.vn - Tập 3

  Bài 23: Chữa bài Vietnamnet.vn - tập 1

  Bài 24: Chữa bài Vietnamnet.vn - tập 2

  Bài 25: Chữa bài marry.vn phần 1 xử lý tiêu đề - tập 1

  Bài 26: Chữa bài marry.vn phần 1 xử lý tiêu đề - tập 2

  Bài 27: Chữa bài marry.vn - xử lý icon bằng phương pháp image sprite

  Bài 28: Chữa bài marry.vn phần 2

  Bài 29: Chữa bài giadinh.net

  Bài 30: Chữa bài saga.vn tập 1

  Bài 31: Chữa bài saga.vn tập 2

 • Các thuộc tính chia layer trong css

  Bài 32: Giới thiệu về thuộc tính absolute và relative

  Bài 33: Giới thiệu về thuộc tính flex - tập 1

  Bài 34: Giới thiệu về thuộc tính flex - tập 2

  Bài 35: Luyện tập về thuộc tính flex - tập 1

  Bài 36: Luyện tập về thuộc tính flex - tập 2

  Bài 37: Luyện tập Absolute với website guu.vn - tập 1

  Bài 38: Luyện tập Absolute với website guu.vn - tập 2

  Bài 39: Luyện tập Absolute với website guu.vn - tập 3

  Bài 40: Luyện tập Absolute với website guu.vn - tập 4

  Bài 41: Luyện tập Absolute với website guu.vn - tập 5

  Bài 42: Chữa bài 1 Absolute USATODAY - tập 1

  Bài 43: Chữa bài 1 Absolute USATODAY - tập 2

  Bài 44: Thực hành Absolute với website tiin.vn - Tập 1

  Bài 45: Thực hành Absolute với website tiin.vn - tập 2

  Bài 46: Luyện tập chia layer với website udemy.com tập 1

  Bài 47: Luyện tập transition với web udemy tập 2

  Bài 48: Thuộc tính background attachment

  Bài 49: Thuộc tính Animation - tập 1

  Bài 50: Thuộc tính Animation - tập 2

  Bài 51: Áp dụng thuộc tính position và hover transition

  Bài 52: Kết hợp thuộc tính absolute, transition, flex - tập 1

  Bài 53: Kết hợp thuộc tính absolute, transition, flex - tập 2

  Bài 54: Kết hợp thuộc tính absolute, transition, flex - tập 3

  Bài 55: Kết hợp thuộc tính absolute, transition, flex - tập 4

  Bài 56: Kết hợp absolute và hover transition - tập 1

  Bài 57: Kết hợp absolute và hover transition - tập 2

  Bài 58: Kết hợp absolute và transition chữa bài hiệu ứng - tập 1

  Bài 59: Kết hợp absolute và hover transition chữa bài hiệu ứng - tập 2

  Bài 60: Kết hợp absolute và hover transition chữa bài hiệu ứng - tập 3

  Bài 61: Tổng kết

 • Giới thiệu bootstrap và cài đặt

  Bài 62: Giới thiệu về bootstrap phiên bản 4

  Bài 63: Hướng dẫn cài đặt bootstrap - tập 1

  Bài 64: Hướng dẫn cài đặt bootstrap - tập 2

  Bài 65: Thành phần Grid trong bootstrap - tập 1

  Bài 66: Thành phần Grid trong bootstrap - tập 2

  Bài 67: Giới thiệu về responsive

 • Bắt đầu học bootstrap

  Bài 68: Giới thiệu về alert

  Bài 69: Giới thiệu về breadcrumb

  Bài 70: Giới thiệu về button

  Bài 71: Phương pháp học bootstrap

  Bài 72: Giới thiệu về checkbox và radio button

  Bài 73: Giới thiệu về dropdown menu

  Bài 74: Giới thiệu về thành phần mới so với BS3: Card layout

  Bài 75: Giới thiệu về thành phần card deck

  Bài 76: Giới thiệu về thành phần card group

  Bài 77: Giới thiệu về thành phần card column

  Bài 78: Giới thiệu về thành phần carousel

  Bài 79: Giới thiệu về thành phần collapse

  Bài 80: Giới thiệu về thành phần form

  Bài 81: Tổng kết và phương pháp cắt HTML/CSS dựa trên bootstrap

 • Học bootstrap qua từng bài tập

  Bài 82: Thành Phần menu trong bootstrap

  Bài 83: Thành phần spacing trong bootstrap

  Bài 84: Thành phần căn chỉnh trong bootstrap

  Bài 85: Sử dụng card layout để tạo thông tin

  Bài 86: Tóm tắt kiến thức

  Bài 87: Giới thiệu bài tập tạo website với bootstrap

  Bài 88: Sử dụng navbar collapse

  Bài 89: Sử dụng jumbotron

  Bài 90: Thực hành BS với card deck layout

  Bài 91: Viết hiệu ứng scroll bằng jquery

  Bài 92: Tổng kết kiến thức

  Bài 93: Giới thiệu website

  Bài 94: Tạo menu responsive thế nào

  Bài 95: Tạo hiệu ứng slide theo website

  Bài 96: Hoàn thiện website

  Bài 97: Tổng kết website và kiến thức học được

  Bài 98: Tóm tắt kiến thức

  Bài 99: Tạo menu và carosel bằng phím tắt

  Bài 100: Tinh chỉnh và hoàn thiện menu

  Bài 101: Xử lý phần khoảng cách cho menu bằng css

  Bài 102: Velocity theme - tạo banner

  Bài 103: Phương pháp xử lý responsive trong BS4

  Bài 104: Xử lý căn chỉnh nội dung bằng row trong row

  Bài 105: Tinh chỉnh phần nội dung chính xác bằng css

  Bài 106: Xử lý khối thông tin website chứa facebook button

  Bài 107: Hoàn thiện khối thông tin website với css

  Bài 108: Hoàn thiện footer

 • Học bootstrap qua việc làm theme bootstrap: Creative theme

  Bài 109: Velocity theme - Bắt đầu với menu

  Bài 110: Creative theme - tạo khung html - tập 1

  Bài 111: Creative theme - tạo khung html - tập 2

  Bài 112: Creative theme - tạo css cho phần menu trên - tập 1

  Bài 113: Creative theme - tạo css cho phần menu trên - tập 2

  Bài 114: Creative theme - tạo css cho phần banner - tập 1

  Bài 115: Creative theme - tạo css cho phần banner - tập 2

  Bài 116: Velocity theme - xử lý responsive - tập 1

  Bài 117: Velocity theme - xử lý responsive - tập 2

  Bài 118: Creative theme - xử lý khối giới thiệu

  Bài 119: Creative theme - xử lý phần chia cột - tập 1

  Bài 120: Creative theme - xử lý phần chia cột - tập 2

  Bài 121: creative theme - xử lý khối sản phẩm - tập 1

  Bài 122: creative theme - xử lý khối sản phẩm - tập 2

  Bài 123: Creative theme - xử lý hiệu ứng jquery

 • Học bootstrap qua việc làm theme bootstrap: VELOCITY THEME

  Bài 124: Velocity theme - bắt đầu với menu

  Bài 125: Velocity theme - tạo banner

  Bài 126: Velocity theme - tạo css cho phần logo- tập 1

  Bài 127: Velocity theme - tạo css cho phần logo - tập 2

  Bài 128: Velocity theme - tạo css cho menu responsive - tập 1

  Bài 129: Velocity theme - tạo css cho menu responsive - tập 2

  Bài 130: Velocity theme - tạo css cho menu responsive - tập 3

  Bài 131: Velocity theme - tạo css cho phần banner responsive

  Bài 132: Velocity theme - tạo phần dịch vụ - tập 1

  Bài 133: Velocity theme - tạo phần dịch vụ - tập 2

  Bài 134: Velocity theme - xử lý hiệu ứng slide - tập 1

  Bài 135: Velocity theme - xử lý hiệu ứng slide - tập 2

  Bài 136: Velocity theme - hiệu ứng jquery - tập 1

  Bài 137: Velocity theme - hiệu ứng jquery - tập 2

 • Cắt web với sản phẩm bán chạy trên themeforest: thefox

  Bài 166: Cắt web thefox- bước chuẩn bị

  Bài 167: Cắt web thefox - tạo khung html cho topheader

  Bài 168: Cắt web thefox - tạo css cho phần topheader

  Bài 169: Tạo html cho phần menu

  Bài 170: Cắt web thefox - tạo css cho phần menu

  Bài 171: Cắt web thefox- tạo khung html cho banner

  Bài 172: Cắt web thefox - tạo css cho phần banner

  Bài 173: Cắt web thefox - tạo html cho phần giới thiệu

  Bài 174: Cắt web thefox - tạo css cho phần giới thiệu

  Bài 175: Cắt web thefox - hướng dẫn xử lý các phần còn lại

  Bài 176: Tổng kết khóa học

Google Driver

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Mshare ( Tốc độ cao )

Pass giải nén: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí