Air Conflicts: Pacific Carriers - Game mô phỏng máy bay chiến đấu thế chiến 2

Air Conflicts: Pacific Carriers - Game mô phỏng máy bay chiến đấu thế chiến 2

Air Conflicts: Pacific Carriers - Game mô phỏng máy bay chiến đấu thế chiến 2
Air Conflicts: Pacific Carriers - Game mô phỏng máy bay chiến đấu thế chiến 2

Cấu Hình

OS:Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Processor: Intel/AMD CPU (1.1GHz+)
Memory: 1 GB RAM
Hard Disk Space: 2 GB
Video Card: Shader 3.0 compatible graphics card with min. 256 MB RAM
DirectX®: 9.0c

Air Conflicts Pacific Carriers

Nguồn Kho Sinh Viên - Chúc các bạn tải và cài đặt thành công !